ابتدا عکس مورد نظر خودتون رو از طریق سایت آپلودر معتبری آپلود کنین 


سایت آپلود کردن عکس 


آپلودسپس مطابق تصویر زیر اقدام نمایید